Cyklotrasa 5080

 

Délka trasy:18km. Průběh trasy: Jedovnice-Podomí-Lipovec-Holštejn. Trasa vychází po místní asfaltce z Jedovnic po severní straně rybníků Olšovce a Budkovany. U bývalé hájovny se stáčí k severu na lesní komunikaci. Prudší sjezd k Podomí je po méně kvalitní polní cestě. Z Podomí do Lipovce vede trasa kolem kopce s vysílačem Kojál. Z Lipovce jízda po zpevněné polní cestě do Holštejna. Zajímavosti na trase: Jedovnice-rybník Budkovan a Olšovec,Podomí-větší pevnůstka(součást opevnění za II.svět. války), Krásensko-kostel sv. Vavřince, Rychta, vysílač Kojál, Lipovec-kostel Narození P. Marie, muzeum vápenictví, Holštejn-Zukalův mlýn, Stará a Nová Rasovna.