Studánka Na Hrázi

 

Nachází se přibližně 1,7 km od rozcestí Kalečník.Studánka je uschována ve svahu. Tůňku studánky seskládanou z kamenů kryje seshora velký kámen - charakteristický znak studánky. Voda ve studánce není využitelná jako pitná.