RAČICE-Rakovecké údolí

 

RAČICE-PÍSTOVICE -Přírodní park Rakovecké údolí Potok Rakovec - přitéká překrásným údolím dlouhým asi 13 km ze severozápadu až z Jedovnic, kde pramení. Naučná stezka Rakovec - vede kolem potoka Rakovec,obsahuje 10 tabulí, informujících o historii území, geologických podmínkách, floře a fauně. Stezka začíná asi 2km od konce Račic směrem na Ruprechtov,u pomníčku Jermak. -cenné biotopy - stanoviště ohrožených druhů organismů -potok Rakovec - výskyt raka říčního ,ledňáčka říčního a skorce vodního  -mokřady - výskyt bledule jarní, srstnatce májového, bradáčka vejčitého, volky bahenní, kosatce sibiřského, upolína evropského, všivce bahenního a mečíku střechovitého. - výskyt chráněných živočichů - čáp černý,krkavec velký, mlok skvrnitý, střevlík zlatolesklý.

 

 

 

 
Fotografie