STUDNICE - Studnické louky, lesní studánka Odrůvky

 

-přírodní rezervace - mokřadní louky - rostou zde chráněné rostliny - např. prstnatec májový. Na procházce natrefíte na hraniční kámen Troják
- je na hranicích tří okresů - Vyškova ,Blanska a Prostějova.
- každoročně jsou Studnické louky koseny ručně dobrovolníky z o.s. Barvínek.

 

 

 

 

 
Fotografie