HABROVANY - Panské skály

 

Přírodní památka o výměře 2,34 ha se nachází na katastrálním území Habrovany.Lokalita je místem rozmnožování několika druhů obojživelníků.V této lokalitě žijí:užovka obojková,rosnička zelená,čolek horský,ropucha obecná,skokan hnědý.