Karlíkova(Karlova) studánka - Krásensko

 

Studánka se nachází na prameništi pravého přítoku Kulířovského potoka, u lesní cesty, asi 500m V od vrcholu Holanda, na katastru Krásenska. Vyvěrá ze svahu. Studánka je vyskládaná z plochých kamenů.