DRNOVICE - Drnovické žumpy, mokřad

 

Drnovický mokřad - vodní tůně v Kopaninách zvané Žumpy. Bývají každoročně syceny vodou z tajícího sněhu, dešťovými srážkami i vysokou hladinou podzemní vody. Svou polohou na hřbetu nad obcí jsou raritou. Slouží k rozmnožování obojživelníků. - studánky nacházející se v okolních lesích:v Budonicích,na Příhoně a nedávno obnovená na Chocholíku.