Obec Olšany

Obec OlšanyOlšany jsou jednou z nejmladších obcí v okrese Vyškov, neboť byly založeny na konci 17. století. Na obecní pečeti je uveden rok vzniku 1713. Olšany leží v údolí, v lesnaté, kopcovité krajině, 420 m n.m. Obcí protéká Habrovanský potok. Obec dostala jméno od velkých, urostlých olší, které se nacházely při vzniku na Žlebě, kde první osadníci obdrželi místo pro stavbu svého příbytku. Do těchto lesů je pozval kníže Lichtenštejnský, aby zpracovali dřevo na uhlí. Každý osadník dostal kus lesa a pole, za což byl vázán robotou k panství Pozořice. V r. 1754 byl v obci vystavěn knížecí hostinec a revír - myslivna. Pošta byla v Habrovanech a rovněž děti chalupníků chodily až do r. 1877, kdy byla dostavěna škola v Olšanech, do školy v Habrovanech. V jedné třídě bylo tehdy 80 dětí, a proto v r. 1891 byla škola přebudována na dvojtřídku. V r. 1886 byla postavena kaplička sv. Jana Křtitele, fara byla v královopolských Vážanech. Obyvatelé Olšan od r. 1850 pracovali za ručními stavy, osnovy dováželi z Brna. V 19. století bylo v obci 50 soukenických stavů a 40 kameníků. Tkalcovství zaniklo v r. 1913. Kámen se ve větším množství začal lámat v letech 1867 a 1869, protože v r. 1865 se začala stavět dráha Brno-Přerov. V r. 1914 zde bylo 6 kamenolomů v nichž pracovalo 200 dělníků z Olšan a okolních obcí. Dříve byl důležitým pramenem obživy les. V r. 1924 byl dostavěn olšanský hřbitov v lese. Elektrifikace byla provedena v r. 1927. Od září 1928 začal na trati Olšany, Habrovany, Kr. Vážany, Rousínov jezdit autobus. V obci byla silná sociálně demokratická strana, která byla založena v r. 1911, o deset let později komunistická strana. V r. 1903 vznikl Sokol, v r. 1907 místní odbor Národní jednoty, který vznikl z čtenářského spolku "Palacký". Hasičský sbor vznikl v r. 1905, v r. 1921 si postavili hasičské skladiště. V kronice je první zmínka o místní knihovně v r. 1919, v r. 1923 vzniká obecní knihovna sloučením spolkových knihoven a má 390 svazků. Na nejvyšším vrcholu v okolí obce - Červeném vrchu(535 m n.m) byla vystavěna rozhledna - pyramida, která byla v r. 1918 pro vojenské účely opravena. Mateřská škola byla v obci otevřena 1.9.1950, kdy bylo zapsáno 29 dětí. V r. 1976 byla zahájena přístavba školy. V r. 1977byla zrušena jednotřídka ZŠ, žáci 1.-4. ročníku chodili do školy v Habrovanech, od 5.-9. ročníku jezdili žáci do Rousínova. Obec byla v r. 1960 sloučená s obcí Habrovany, k rozdělení obcí došlo až v r. 1990. U příležitosti 250. výročí založení obce byla zasazena lípa na rozcestí u hřbitova.


Kontakty

Adresa:  Obecní úřad Olšany, Olšany, č.p. 66, 683 01, Rousínov
Telefon: +420 517 374 233
Fax:  
Starosta obce: Dana Křížová
Úřední hodiny:  
   
Email: obec@olsany.org
WWW stránky: http://www.olsany.org
SKYPE TELEFON:  
ICQ KOMUNIKACE:   
ONLINE REZERVACE:  Fotografie