Obec Ježkovice

Obec JežkoviceDějiny obce jsou pevně spojeny s historií račického panství. První písemná zmínka o Ježkovicích pochází ze 13. prosince 1375. Litomyšlský biskup Albert ze Šternberka ve dvou listinách dosvědčují, že budou respektovat výrok soudu, který Albertovi ulkádal převést račické panství (hrad a ves Račice, vsi Drnovice, Pístovice, Sokolí, Ježkovice a Nosálovice) na Petra. O rok později byl převod majetku zaznamenán i do Moravských zemských desk.Roku 1399 prodává Markvart ze Šternberka račické panství (i s Ježkovicemi) Petrovi Plumlovskému z Kravař. Po smrti Petrova syna Jiřího z Kravař dochází roku 1466 podle cedulí dílčích k rozdělení kravařského majetku mezi Jiříkovy dcery Ludmilu, Kunku, Johanku a Alžbětu. Račické panství získává Kunka z Kravař, po které majetek včetně Ježkovic přechází na pány z Boskovic.Obec je i nadále spjata s račickým panstvím, a to až do roku 1926, kdy jsou při pozemkové reformě z panství vyčlěněny dvory v Ježkovicích a v Podomí.

Roku 1517 bylo v Ježkovicích obydleno pouhých šest usedlostí. Po třicetileté válce bylo v obci šest usedlostí s 8 až 23 měřicemi polí a jeden domek bez polí starých osedlých, nově osedlých pak jedna usedlost a dva domky bez polí. V roce 1869 tvořilo obec 85 domů, ve kterých bydlelo 638 obyvatel, v roce 1930 se počet domů zvýšil na 128, ale počet obyvatel klesl na 623. Ve volbách v roce 1929 přesvědčivě zvítězili komunisté, o šest let později získala největší přízeň voličů Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu (pokračovatelka Agrární strany) před komunisty a národními socialisty, kteří obdrželi stejný počet hlasů.

V 19. století se v obci prudce rozvíjí soukenická výroba, a to jak domácí, tak tovární (dvě malé továrny s dvaceti stavy). Později byla zahájena i výroba perleťových knoflíků. V roce 1933 bylo v Ježkovicích vytvořeno lesní družstvo, které od račického velkostatku odkoupilo 10 ha lesa (pila byla v provozu do roku 1948).

V Ježkovicích působila celá řada spolků:čtenářský spolek Svornost byl založen již roku 1885, o dva roky později vznikl Sbor dobrovolných hasičů, místní odbor Národní jednoty vyvíjel činnost od roku 1908 a Sokol od roku 1921. Téhož roku byla založena i Dělnická tělocvičná jednota, od roku 1923 přejmenovaná na Federovaná tělocvičná jednota (úzké spojení s komunistickou stranou), spolek Domovina působil od roku 1924. Škola byla postavena v roce 1854, do té doby navštěvovaly ježkovické děti školu v Račicích. Mateřská škola byla založena roku 1953.


Kontakty

Adresa:  Ježkovice, Obecní úřad Ježkovice, Ježkovice 31, 68304 Drnovice
Telefon: +420 517 353 643
Fax:  
Starosta obce:    Josef Pořízek
Úřední hodiny:  
   
Email: obec.jezkovice@tiscali.cz
WWW stránky: http://www.obecjezkovice.cz
SKYPE TELEFON:  
ICQ KOMUNIKACE:   
ONLINE REZERVACE:  Fotografie